Uw nieuwe gebitsprothese kunstgebit

Als U  een nieuw gebitsprothese (ook wel kunstgebit geheten) heeft gekregen, al dan niet voor het eerst, dan kan het zijn dat u nog met een aantal vragen zit.
Hierna volgen enige tips voor het juiste gebruik van uw gebitsprothese en enkele aanwijzingen, die van belang kunnen zijn bij het wennen aan iedere nieuwe gebitsprothese, ook al draagt u al jaren een prothese.   Tandprotheticus

Deze aanwijzingen zijn dus ook van belang voor die patiënten die al langer een prothese dragen.

Het wennen aan uw nieuwe gebitsprothese

Aan elke nieuwe prothese moet u  even  wennen. Elke prothese geeft weer een ander gevoel in de mond. Zo'n gewenningsperiode duurt 1 tot 4 weken. Het kan zelfs zijn, dat U zich af en toe wat misselijk voelt. Als het goed is, gaat dat vanzelf weer over.
Zo niet, dan moet U even naar mij terugkomen.

Eten

In die beginperiode kunt U ook nog met andere problemen te maken krijgen. Het duurt enige tijd voor je ermee kunt kauwen of bijten. Neem niet te grote happen, gebruik zacht voedsel en kauw met de kiezen, aan beide zijden tegelijk. Op die manier leert U opnieuw met uw gebitsprothese om te gaan.

Smaak

Het eten kan in het begin anders smaken. Het duurt niet lang voor U alles weer proeft, zoals U gewend was.

Speeksel

Een nieuwe prothese heeft een vreemde smaak en wekt vaak veel speeksel op. Helaas, ook een gewenningsprobleem. Later zal dit minder worden. Een paar keer rustig en flink slikken helpt.

Pijn

Soms kan een nieuwe prothese pijnlijk zijn. Dat is dan vaak samen met blaren in uw mond op plaatsen waar uw prothese drukplekken veroorzaakt. Heeft U blaren, bel even voor een afspraak.

Als U pijn heeft zonder blaren en het is na een paar dagen nog niet over, bel dan ook even voor een afspraak, om een kleine correctie aan te brengen. Het kan zijn, dat U hiervoor een paar keer terug moet komen. Dit behoort uiteraard tot de service. Als U voor dergelijke klachten teruggaat, dan moet U wel voor uw afspraak een aantal uren achtereen uw prothese hebben gedragen.
Dan kan de tandtechnieker precies zien waar hij de correcties moet aanbrengen.


Problemen met spreken

Het is goed mogelijk, dat U de eerste dagen problemen heeft met het goed uitspreken van woorden. Dat komt, omdat de situatie in uw mondholte is veranderd. Hij is anders opgevuld. Een nieuwe prothese geeft een vol gevoel in uw mond.
Dit verdwijnt vanzelf. Ook is het een kwestie van even wennen.

De volgende woorden zijn een goede spreekoefening

* Missisippie
* sinaasappelsap
* zes-honderd-zes-en zestig
* schampschot
* stoepsteen
* schrikken
 

's Nachts uw gebitsprothese uitdoen

Uw prothese s'nachts dragen is geen probleem; zolang de kaken hierdoor geen irritatie aangeven; Wat u wel moet weten: Standaard geldt, dat het beter is voor uw kaken om de prothese 's nachts uit te doen. Dit gaat met name op voor uw onderprothese en kan het slinken van uw onderkaak vertragen. Het bloed in uw tandvlees kan hierdoor doorstromen en het tandvlees krijgt dan de gelegenheid om 'bij te komen'. Als U het (boven)gebit niet uit doet, wordt goed schoonmaken en masseren van het tandvlees extra belangrijk. Als U het wel 's nachts uitdoet, bewaar het gebit dan vochtig! Leg een prothese nooit in heet water.

Massage van uw tandvlees

Maak uw tandvlees regelmatig schoon en masseer het met een ZACHTE tandenborstel.
Dat is belangrijk voor een schone en gezonde kaakwal.

Het schoonmaken van een gebit

Iedere keer als U iets eet kunnen er etensresten tussen uw prothese en uw tandvlees komen.
Als U daar te lang mee doorloopt, kunt U last van slechte adem krijgen.
Bovendien verkleurt een kunstgebit snel door nicotine-, thee-, en wijnaanslag.
Daarom is het belangrijk, dat U uw prothese regelmatig schoonmaakt, liefst na elke maaltijd.
U kunt uw  prothese het beste reinigen met een tanden borstel, of een "protheseborstel" met een zachte huishoudzeep of een tandpasta


TIP : Als U uw prothese schoonmaakt boven de wastafel, laat er dan eerst een laagje water in lopen of leg er een doekje in. Als uw prothese dan uit uw handen glipt, gaat het niet zo makkelijk stuk.
Houdt een onderprothese bij het schoonmaken niet tegelijk bij beide uiteinden vast, men zou ze samen kunnen knijpen.

Maak niet schoon met alcohol van een hoog percentage omdat dit verkleuringen kan veroorzaken.

Regelmatige controle

Uw kaak zal na verloop van tijd iets gaan slinken. Hierdoor zal het gezicht vaak iets invallen.
Aanpassing of vernieuwing van uw gebitsprothese kan dan nodig zijn.
Laat daarom uw prothese om de twee jaar controleren door uw tandtechnicus.
Ga ook voor reparaties terug naar een tandtechniecus.
Zelf lijmen kan een professionele reparatie onmogelijk maken.

Levensduur

De levensduur van een prothese kan per persoon erg verschillen. Vier tot acht jaar dragen is het maximum. Zodra uw prothese los gaat zitten of pijn gaat doen, is het verstandig om  een afspraak te maken.

Geen extreme dingen doen

Vergeet U niet, dat uw prothese uw eigen gebit niet is. Het is en blijft een kunstgebit.
U moet er daarom ook nooit extreme dingen mee doen.

Op een gebrekkige pasvorm, als gevolg van het slinken van de kaken, geldt geen garantie.
Vijl of slijp zelf nooit aan uw kunstgebit. U riskeert daarmee dat U de pasvorm bederft .

Hetzelfde geldt voor vullingen en voeringen: nooit zelf aanbrengen!