Privacy beleid van   Tandtechnisch Lab. Noordoostpolder

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tandtechnisch Lab. Noordoostpolder (hierna: “ TTLNOP “) verwerkt van haar clienten.

 

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  TTLNOP, A. Siemonsma, Hendric Stevinlaan 38, 8302AV Emmeloord. Tel. 0527 612 286,                         KvK lelystad: 39019811
 2. Welke gegevens verwerkt TTLNOP en voor welk doel
  2.1   In het kader van het individueel aangemeten hulpmiddel worden de volgende persoonsgegevens    verwerkt:
             a) voorletter en achternaam, geboortedatum, geslacht
             b) eventueel; adresgegevens eventueel postadres

     2.2   TTLNOPverwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

            Uw naam, adres, wordt gebruikt voor registratie van het hulpmiddel ,contact over het hulpmiddel en    de eventuele nazorg, service en garantie              daarvan.

E-mail berichtgeving:

     TTLNOP gebruikt je naam en e-mailadres om je vragen via het contactformulier te kunnen beantwoorden.

     Na beantwoording worden deze gegevens na 3 maand automatisch verwijderd.

 1. Bewaartermijnen

    TTLNOP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de service/garantie periode tot maximaal drie jaar na afloop van deze          periode. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. (optie Gmail ) 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

    4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TTLNOP passende maatregelen getroffen in het softwarepakket. (reorganisatiefunctie)

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

    5.1  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je contact opnemen met de        administratie.

    5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop TTLNOP uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met        de adminstratie van TTLNOP .

    5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie   ttlnop@gmail.com

 1. Wijzigingen

    Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te         bekijken.