Privacy beleid van   Tandtechnisch Lab. Noordoostpolder

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tandtechnisch Lab. Noordoostpolder (hierna: “ TTLNOP “) verwerkt van haar clienten.

 

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  TTLNOP, A. Siemonsma, Hendric Stevinlaan 38, 8302AV Emmeloord. Tel. 0527 612 286,                         KvK lelystad: 39019811
 2. Welke gegevens verwerkt TTLNOP en voor welk doel
  2.1   In het kader van het individueel aangemeten hulpmiddel worden de volgende persoonsgegevens    verwerkt:
             a) voorletter en achternaam, geboortedatum, geslacht
             b) eventueel; adresgegevens eventueel postadres

     2.2   TTLNOPverwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

            Uw naam, adres, wordt gebruikt voor registratie van het hulpmiddel ,contact over het hulpmiddel en    de eventuele nazorg, service en garantie              daarvan.

E-mail berichtgeving:

     TTLNOP gebruikt je naam en e-mailadres om je vragen via het contactformulier te kunnen beantwoorden.

     Na beantwoording worden deze gegevens na 3 maand automatisch verwijderd.

 1. Bewaartermijnen

    TTLNOP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de service/garantie periode tot maximaal drie jaar na afloop van deze          periode. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. (optie Gmail ) 

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

    4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TTLNOP passende maatregelen getroffen in het softwarepakket. (reorganisatiefunctie)

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

    5.1  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je contact opnemen met de        administratie.

    5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop TTLNOP uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met        de adminstratie van TTLNOP .

    5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie   ttlnop@gmail.com

 1. Wijzigingen

    Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te         bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb